Zaznacz w kalendarzu 11-14.11.2021 WYBIERZ I KUP SWÓJ BILET >>

FAQ – COVID

Przy Hotelu Sangate postawiony będzie ambulans, w którym można będzie zrobić TEST.

GODZINY OTWARCIA:
CZWARTEK 21:00 – 1:00
PIĄTEK 12:00 – 1:00
SOBOTA 10:00 – 1:00
NIEDZIELA 10:00 – 1:00

CENA*:
ANTIGEN TEST – 99 PLN / 22 EUR
PCR TEST – 370 PLN / 80 EUR

Płatność gotówką. Wynik będzie podany w języku angielskim.

 

 

Jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w Polsce?

 • Zachowanie 1,5 metra odległości na świeżym powietrzu oraz w pomieszczeniach
 • Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach publicznych  zamkniętych tylko za pomocą maseczki.
 • Ust i nosa nie trzeba zasłaniać m.in. : na świeżym powietrzu, w lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku. 
 • Wydarzenia odbywające się w zamkniętych pomieszczeniach funkcjonują w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 75 proc. obłożenia. Obowiązuje zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami, widzami lub słuchaczami. W pomieszczeniu może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 jego powierzchni. Konieczne jest zakrywanie ust i nosa. Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Więcej informacji znajdziesz poniżej. https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

Jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują na Festiwalu?

 • W Festiwalu biorą udział osoby szczepione i nieszczepione. W trosce o bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom rekomendujemy wykonanie testu na COVID19 przed przyjazdem na wydarzenie. Od uczestników którzy nie są zaszczepieni test będzie wymagany obowiązkowo, aby uczestniczyć w wydarzeniu.
 • Organizator ma prawo do weryfikacji certyfikatu zaszczepienia. W przypadku podania fałszywych danych lub niezgodnych z prawda, organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia uczestnika na teren eventu
 • każdy uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania oświadczenia zdrowotnego zgodnie z prawdą. Jeżeli stan zdrowia bądź kwestionariusz budzą podejrzenia zagrożenia wobec innych Uczestników wydarzenia, Organizator może podjąć decyzję o niewpuszczeniu takiej osoby na teren wydarzenia
 • zaleca się by osoby przebywające na wszystkich powierzchniach wspólnych zachowywały pomiędzy sobą odległość nie mniejszą niż 1,5m oraz stosowały osłonę ust i nosa oraz częstą dezynfekcję dłoni
 • maseczkę należy mieć zawsze przy sobie. Organizator ma prawo w każdej chwili poprosić uczestnika o założenie maseczki.
 • każdy uczestnik, w przypadku styczności z osobą chorą na COVID19 lub w przypadku wystąpienia niepokojących objawów zdrowotnych, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym organizatora
 • obiekt zapewnia dostępność dozowników z płynem do dezynfekcji rąk na terenie obiektu przy wejściu/ recepcji oraz przy wyjściu z toalet oraz każdej sali do ćwiczeń 
 • obiekt zapewnia stałą dezynfekcja węzłów sanitarnych, szatni, toalet i stref, z których korzystają uczestnicy
 • organizator zobowiązuje się do regularnego wietrzenia sal pomiędzy zajęciami
 • obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich na terenie obiektu

 

Szczegółowe zasady znajdziesz pod poniższym linkiem:

https://salsafestival.pl/pl/procedura-realizacji-polityki-bezpieczenstwa-sanitarnego/      

 

Czy podczas wydarzenia będzie można wykonać test na COVID19?

 • organizator nie zapewnia testów na COVID19  przed lub w trakcie wydarzenia
 • w przypadku uzbierania określonej liczby chętnych Organizator udostępni możliwość wykonania testu na COVID19 przed wylotem, na koszt uczestnika, w niedzielę przed hotelem. W przypadku małego zainteresowania organizator poda listę placówek w pobliżu, w których można wykonać test. Informacja o testach oraz formularz zgłoszeniowy zostaną rozesłane na adresy mailowe podane podczas zakupu biletów. Prosimy o nie wysyłanie maili w tej sprawie.

 

Kto podlega obowiązkowej kwarantannie?

10 dniowej kwarantannie wjazdowej podlegają osoby, które: 

 • przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli najwcześniej w 8 dniu – licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy – wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny. 
 • przekraczają granicę RP z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz z Turcji 
 • Podróżni, na których została nałożona kwarantanna, będą mogli do 48h po przekroczeniu granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny
 • miały kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem, zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną)
 • zostały skierowane na test w kierunku COVID-19 przez lekarza podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej

Uwaga! Osoby podróżujące z Indii, RPA ,Brazylii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie mają możliwości zwolnienia z kwarantanny na podstawie testu wykonanego w ciągu 48h po powrocie do Polski. Taka możliwość dopuszczona jest dopiero po 7 dniach. 

Więcej informacji znajdziesz poniżej. https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia 

 

Kto nie podlega obowiązkowej kwarantannie?

Zwolnieniu z obowiązkowej kwarantanny podlegają podróżni przybywający do Polski jeżeli spełnią jeden z poniższych warunków:

 • są zaszczepieni pełnym cyklem szczepienia, a od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki). Szczepienie jest poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie szczepionką,  która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej tj.: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica
 • przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy), nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy PR. Ozdrowieńcy muszą okazać dokument, potwierdzający przebycie choroby ,wystawiony w języku polskim albo w języku angielskim, w tym unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID,
 • są dziećmi do 12. roku życia podróżującymi pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub posiadają negatywny wynik testu na COVID-19,
 • przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy – dotyczy tylko podróżnych przybywających do Polski z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz z Turcji

Więcej informacji znajdziesz poniżej. https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Nie mogę przyjechać na Festiwal. Czy mogę zwrócić zakupiony Pass?

Jeżeli podróż na WYDARZENIE nie będzie możliwa z powodu: 

 • obostrzeń panujących w kraju odbywania się festiwalu (Polski),
 • obostrzeń narzuconych w stosunku do konkretnego kraju,obostrzeń, które nałożyło państwo, z którego Uczestnik przybywa
 • w przypadku kiedy Uczestnik zostanie objęty kwarantanną ze względu na COVID-19 (Organizator może wystąpić z prośbą o pisemne oświadczenie o nałożonej kwarantannie)

Istnieją 2 opcje do wyboru dla uczestnika:

 • zwrot 80% środków poniesionych na zakup biletu
 • przeniesienie środków poniesionych na zakup biletu na dowolne inne wydarzenie organizowane przez Chagowska Productions lub Anna Chagowska Latin Events z możliwością wykorzystania do końca 2022 roku.


Zgłoszenie jednej z wymienionych sytuacji wraz z decyzją w sprawie środków jest możliwe najpóźniej 10.11.2021.

Więcej informacji znajdziesz poniżej. 

https://salsafestival.pl/pl/kup/#warunkizakupu

 

Czy Hotel zwróci mi zapłacone środki za pobyt w przypadku odwołania Festiwalu?

 • w celu zapoznania się z warunkami anulowania rezerwacji z powodu COVID19 należy skontaktować się bezpośrednio z hotelem lub sprawdzić warunki anulacji przedstawione w trakcie dokonywania rezerwacji
 • regulamin dotyczący rezerwacji i jej odwołania może różnić się  w zależności od terminu jej dokonania lub za pośrednictwem serwisu, przez który jest dokonywana
 • Organizatorzy Festiwalu nie mają żadnego wpływu na obowiązujące w hotelu warunki rezerwacji lub jej anulowania