Zaznacz w kalendarzu 11-14.11.2021 WYBIERZ I KUP SWÓJ BILET >>

Kup

UWAGA!Płatności bezgotówkowe przyjmujemy tylko do 10 listopada 2021 do godz. 12 w południe Po tym terminie możliwa jest tylko płatność gotówką, w biurze festiwalowym.

SPRAWDŹ NASZE AKTUALNE OFERTY SPECJALNE! TUTAJ!

Aktualny cennik biletów dostępny jest tutaj

KUP PASS >>

Przed przejściem do płatności on-line proszę się zapoznać z “Warunkami zakupu” (poniżej) oraz “Zasadami bezpieczeństwa”. Kontynuacja procesu płatności on-line jest równoznaczna z zaakceptowaniem “Warunków zakupu” oraz Regulaminu Imprezy” oraz Zasad bezpieczeństwa. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem “Centrum Rozliczeniowego Dotpay”.

Zakupując bilet zgadzasz się z :
“Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma, że organizatorem oraz administratorem danych osobowych jest Chagowska Productions i zgadzam się z polityką prywatności”
Pełna informacja o polityce prywatności – TUTAJ.

Warunki Zakupu

ZWROT PASSÓW

ZMIANA WŁAŚCICIELA

ZMIANA RODZAJU PASSA

BILETY PRZENIESIONE

PASSY KONKURSOWE I OFERTY SPECJALNE

E-BILETY i OPASKI FESTIWALOWE

SZCZEGÓLNE WARUNKI DLA BILETU KONCERTOWEGO

POZOSTAŁE INFORMACJE

 • Przy zakupie passa obowiązuje 14-dniowa polityka zwrotu. Po 14-stym dniu od daty zakupu nie przyjmujemy zwrotów passów.
 • Zwrot passów zakupionych po 27.10.2021 jest możliwy tylko do 10.11.2021.
 • Odbiór opaski w biurze eventu automatycznie blokuje możliwość zwrotu biletu.
 • Zwrot dokonany zostanie na rachunek kupującego w ciągu 14 dni od daty jego zgłoszenia, w kwocie i walucie zgodnej z potwierdzeniem transakcji otrzymanym od Centrum Rozliczeniowego Dotpay po zakupie.
 • Szczególne warunki związane z sytuacją epidemiologiczną na świecie:

  Jeżeli podróż na WYDARZENIE nie będzie możliwa z powodu:
  – obostrzeń panujących w kraju odbywania się festiwalu (Polski),
  – obostrzeń narzuconych w stosunku do konkretnego kraju,
  – obostrzeń, które nałożyło państwo, z którego Uczestnik przybywa
  – w przypadku kiedy Uczestnik zostanie objęty kwarantanną ze względu na COVID-19 (Organizator może wystąpić z prośbą o pisemne oświadczenie o nałożonej kwarantannie)

  to istnieją 2 opcje do wyboru dla uczestnika:

  a.zwrot 80% środków poniesionych na zakup biletu
  b.przeniesienie środków poniesionych na zakup biletu na dowolne inne wydarzenie organizowane przez Chagowska Productions lub Anna Chagowska Latin Events z możliwością wykorzystania do końca 2022 roku.
  Zgłoszenie jednej z wymienionych sytuacji wraz z decyzją w sprawie środków jest możliwe najpóźniej 10.11.2021.

 • Odsprzedaż passów i zmiana nazwiska przypisanego do passa bez podania przyczyny może zostać dokonana tylko raz najpóźniej do dnia 7.11.2021 (w wyjątkowych sytuacjach dopuszczamy możliwość większej ilości zmian).
 • Po zmianie właściciela nie obowiązuje 14-dniowa polityka zwrotu.Organizator nie pośredniczy w poszukiwaniu nowego nabywcy passa, ani w rozliczeniach między sprzedającym a kupującym.
 • W celu zmiany nazwiska:
  Pierwotny właściciel passa wysyła najpóźniej do dnia 7.11.2021 do Organizatora na adres registration@salsafestival.pl powiadomienie o zmianie podając imię, nazwisko oraz adres e-mail nowego właściciela. Bilet pierwotnego właściciela zostanie anulowany, a nowy bilet przesłany na wskazany adres e-mail.
 • W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, nie pobieramy dodatkowych opłat za taką zmianę.

  Tytuł wiadomości: Odsprzedaż passa:

  Treść:
  Imię i nazwisko pierwotnego właściciela:
  Email pierwotnego właściciela:
  Rodzaj passa:
  Imię i nazwisko nowego właściciela:
  Email nowego właściciela:
  Kraj i miasto:
  Uwagi:

 • Możliwa jest wymiana typu passa na inny aktualnie dostępny w ofercie, o ile łączy się to z rozszerzeniem zakupionego pakietu festiwalowego (np. Salsa Full Pass na Salsa & Bachata Combo Pass) lub zamianą na bilet o zbliżonym zakresie (np. zmiana Crossbody Salsa Pass na Cuban Pass, Kizz Pass na Bachata Pass). W tym celu należy zgłosić mailowo do Organizatora na adres registration@salsafestival.pl chęć wymiany passa i dopłacić różnicę między aktualną ceną nowego passa (zgodnie z cennikiem na dzień wymiany) a ceną już posiadanego passa, przelewem na rachunek bankowy Organizatora lub w biurze podczas wydarzenia. Organizator umożliwi zmianę o ile pula biletów danego rodzaju nie została wyczerpana. Pass po wymianie nie podlega zwrotowi.
 • Zmniejszenie pakietu eventowego traktujemy jako zwrot i można go dokonać jedynie w ciągu 14 dni od zakupu.
 • W przypadku biletów zakupionych przy wykorzystaniu środków przeniesionych z poprzednich wydarzeń organizatora:
  -nie obowiązuje 14 dniowa polityka zwrotu
  -dopuszczalna jest odsprzedaż / zmiana nazwiska na standardowych warunkach zawartych w niniejszym regulaminie
 • Pełne informacje dotyczące wykorzystania przeniesionych biletów dostępne TUTAJ »

  • Passy na WYDARZENIE wygrane we wszelkich konkursach lub otrzymane nieodpłatnie nie podlegają zwrotom, przepisaniu na inną osobę, inne wydarzenie lub edycję ani wymianie na gotówkę. Dopuszczalne jest rozszerzenie pakietu takiego passa na ogólnych warunkach sprzedaży.
  • Passy sprzedawane w ramach PROMOCJI I OFERT SPECJALNYCH mogą podlegać osobnym zasadom zwrotów, odsprzedaży i wymiany, co określa każdorazowo regulamin PROMOCJI.
  • Podstawą do wydania opaski i wstępu na wydarzenie jest IMIENNY E-BILET z kodem QR otrzymany po dokonaniu zakupu oraz DOKUMENT TOŻSAMOŚCI potwierdzający dane na bilecie. Brak biletu i dokumentu może być podstawą do nie wpuszczenia uczestnika na teren imprezy.
  • Odpowiedzialność za trwałe zapisanie otrzymanego biletu bezpośrednio po zakupie leży po stronie Uczestnika. W przypadku trudności z odnalezieniem biletu należy niezwłocznie, po uprzednim sprawdzeniu wszystkich podfolderów skrzynki mailowej (włącznie z folderem SPAM) zgłosić problem na adres registration@salsafestival.pl
  • Noszenie opaski eventowej podczas trwania całego festiwalu jest OBOWIĄZKOWE, nie należy jej zdejmować ani przekazywać innej osobie.
  • Jesteście Państwo upoważnieni do 1 opaski na całe wydarzenie. Wymieniamy je tylko w przypadku, gdy nastąpi jej zniszczenie z przyczyn niezależnych od użytkownika. W takiej sytuacji należy przynieść zniszczoną opaskę do biura i wymienić na nową. W innym przypadku może być konieczny zakup nowego biletu.
  • Prosimy o zwrócenie uwagi w trakcie zakładania opaski w biurze eventowym, czy nie jest za ciasna albo za szeroka, gdyż nie może to być powodem reklamacji opaski.
  • Bilet koncertowy obejmuje wyłącznie koncert i nie uprawnia do uczestnictwa w innych elementach głównego wydarzenia. Żaden inny bilet dostępny w ofercie wydarzenia nie zawiera wstępu na koncert.
  • W przypadku wejścia w życie nowych przepisów czy też zaistnienia innych okoliczności zmuszających Organizatora do odwołania koncertu lub uniemożliwiających przeprowadzenie go w sposób bezpieczny dla uczestników Organizator anuluje bilety koncertowe i dokona zwrotu 100% kwoty zapłaconej za bilet.
  • W pozostałych przypadkach obowiązuje ogólny regulamin zwrotów zawarty w Warunkach Zakupu passów.
  • Przy zmianie nazwiska na bilecie koncertowym obowiązuje opłata w wysokości 45 zł / 10 EUR.
  • W celu zmiany nazwiska: pierwotny właściciel biletu wysyła najpóźniej do dnia 07.11.2021 do Organizatora na adres registration@salsafestival.pl powiadomienie o zmianie podając imię, nazwisko oraz adres e-mail nowego właściciela. Należy wnieść opłatę za zmianę według otrzymanych instrukcji. Bilet pierwotnego właściciela zostanie anulowany, a nowy bilet z nowymi danymi przesłany na wskazany adres e-mail.
  • W pozostałych kwestiach zastosowanie maja ogólne Warunki Zakupu biletów na wydarzenie El Sol Salsa Festival
   Szczegóły dotyczące koncertu dostępne są TUTAJ – https://salsafestival.pl/pl/live-concert-havana-dprimera/

  • Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dobrowolnie podane dane będą przetwarzane w celu wykonania usługi określonej w niniejszym regulaminie. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
  • Uprzejmie informujemy, że podczas wydarzenia będą robione zdjęcia i nagrywane materiały video, które mogą obejmować wizerunki poszczególnych osób biorących w nim udział. Uczestnicy biorąc udział w imprezie wyrażają zgodę na publikację materiałów przez organizatora lub sponsora imprezy, które mogą obejmować ich wizerunek w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, promocyjnych lub reklamowych.
  • Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie imprezy. Zmiany mogą dotyczyć lokalizacji imprezy, grafiku zajęć oraz listy zaproszonych artystów./li>
  • Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania festiwalu, kiedy wystąpi taka konieczność lub nie będzie możliwości przeprowadzenia imprezy w sposób bezpieczny dla uczestników.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu imprezy uczestnika, który nie będzie zachowywał wymogów sanitarnych lub będzie zakłócał spokój podczas przebiegu wydarzenia.
  • Uczestnik przy zakupie biletu deklaruje, że podaje prawdziwe dane. W przypadku osób deklarujących, że zostały zaszczepione organizator ma prawo zweryfikować, czy uczestnik podał prawdziwe dane sprawdzając certyfikat szczepienia. W przypadku podania fałszywych danych, organizator może odmówić wpuszczenia uczestnika na teren wydarzenia.

  Cieszymy się, że razem z nami tworzycie Państwo scenę taneczną w Polsce.
  Dziękujemy za zaufanie i mamy nadzieję, że wkrótce zobaczymy się na parkiecie!
  Anna Chagowska & EL SOL Festival Team


  Dane firmowe:

  CHAGOWSKA PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPOŁKA
  KOMANDYTOWA
  UL.LUDWIKA RYDYGIERA 13/294
  01-793 WARSZAWA, POLSKA
  NIP: 5252621566