Zaznacz w kalendarzu 12-15.11.2020 WYBIERZ I KUP SWÓJ BILET >>

Kup

UWAGA!Płatności bezgotówkowe przyjmujemy tylko do 8 listopada 2020 r. Po tym terminie możliwa jest tylko płatność gotówką, w biurze festiwalowym.

SPRAWDŹ NASZE AKTUALNE OFERTY SPECJALNE! TUTAJ!

Aktualny cennik biletów dostępny jest tutaj
Aktualna oferta pokoi w Hotelu Sangate dostępna jest tutaj

KUP PASS >>

Przed przejściem do płatności on-line proszę się zapoznać z “Warunkami zakupu” (poniżej) oraz Regulaminem Imprezy . Kontynuacja procesu płatności on-line jest równoznaczna z zaakceptowaniem “Warunków zakupu” oraz “Regulaminu Imprezy”. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem “Centrum Rozliczeniowego Dotpay”.

Warunki Zakupu

ZWROT PASSÓW

ODSPRZEDAŻ PASSÓW

ZMIANA RODZAJU PASSA

E-BILETY i OPASKI FESTIWALOWE

PASSY KONKURSOWE I OFERTY SPECJALNE

REZERWACJE HOTELOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE

 • Przy zakupie passa obowiązuje 14-dniowa polityka zwrotu. Po 14-stym dniu od daty zakupu nie przyjmujemy zwrotów passów niezależnie od przyczyny. Dotyczy to również wszelkich wypadków losowych i sytuacji nadzwyczajnych.
 • Zwrot passów zakupionych po 27.10.2020 jest możliwy tylko do 10.11.2020. Odbiór opaski w biurze festiwalowym automatycznie blokuje możliwość zwrotu biletu.
 • Zwrot dokonany zostanie na rachunek kupującego w ciągu 14 dni od daty jego zgłoszenia, w kwocie i walucie zgodnej z potwierdzeniem transakcji otrzymanym od Centrum Rozliczeniowego Dotpay po zakupie.
 • W ciągu 50 dni od zakupu passa od organizatora, jednak nie później niż 4.11.2020 zmiany właściciela passa dokonać można bezkosztowo.

 • Odsprzedaż passów i zmiana nazwiska przypisanego do passa może zostać dokonana tylko 1 raz najpóźniej do dnia 4.11.2020. Odkupionego passa nie można odsprzedać kolejnej osobie. Po zmianie właściciela nie obowiązuje 14 -dniowa polityka zwrotu. Organizator nie pośredniczy w poszukiwaniu nowego nabywcy passa. Uczestnicy rozliczają się między sobą.

 • Pierwotny właściciel passa wysyła najpóźniej do dnia 4.11.2020 do organizatora na adres registration@salsafestival.pl powiadomienie o zmianie podając imię, nazwisko oraz adres e-mail nowego właściciela. W ciągu 48h od potwierdzenia zgłoszenia należy dokonać opłaty zgodnie z otrzymaną instrukcją. Wysokość opłaty zależy od momentu zgłoszenia i przeprowadzenia zmiany i wynosi:
  -15 EUR (*) – zgłoszenie zmiany do dnia 20.08.2020
  -30 EUR (*) – zgłoszenie zmiany od 21.08.2020 do 20.10.2020
  -50 EUR (*)– zgłoszenie zmiany od 21.10.2020 do 4.11.2020 – tryb zmiany LAST MINUTE obowiązujący w ostatnich tygodniach przed wydarzeniem.
  (*) W przypadku limitowanych biletów EARLY BIRD VIP PASS opłata wynosi odpowiednio: 30 EUR do 20.08.2020, 50 EUR do 4.11.2020.

 • Passy na zajęcia specjalne typu BOOTCAMP i LAB mogą być objęte osobnymi zasadami odsprzedaży wskazanymi przy opisie danego biletu.

 • Możliwa jest wymiana typu passa na inny na podobny lub szerszy pakiet festiwalowy za dopłatą w następujących opcjach:
  • ROZSZERZENIE pakietu festiwalowego, np. Salsa Pass na VIP Pass, itd.
  • ZMIANA passa tematycznego, np. Salsa Pass na Cuban Pass, itd.

  W tym celu należy zgłosić chęć wymiany passa do organizatora i dopłacić aktualną na dzień dokonania dopłaty, różnicę w cenie między pierwotnym a nowym passem zgodnie z cennikiem.W przypadku zamiany na tańszy pass organizator nie zwraca różnicy w cenie.

  Po zmianie typu passa nie obowiązuje 14 – dniowa polityka zwrotu.

  Zmniejszenie pakietu festiwalowego / rodzaju passa traktujemy jako zwrot i obowiązuje przy tym 14-dniowa polityka zwrotu.

STARY PASS NOWY PASS TRYB ZMIANY
Party Pass Cuban Pass
Salsa Pass
Sensual Pass
VIP Pass
ROZSZERZENIE PAKIETU Wymiana za dopłatą
Cuban Pass
Salsa Pass
Sensual Pas
s
Cuban Pass
Salsa Pass
Sensual Pass
ZMIANA PAKIETU
Wymiana za dopłatą
VIP Pass ROZSZERZENIE PAKIETU Wymiana za dopłatą
Party Pass 14-dniowa polityka zwrotu
VIP Pass Cuban Pass
Salsa Pass
Sensual Pass
Party Pass
14-dniowa polityka zwrotu
 • Podstawą do wydania opaski i wstępu na wydarzenie jest IMIENNY EBILET z kodem QR otrzymany po dokonaniu zakupu oraz DOKUMENT TOŻSAMOŚCI potwierdzający dane na bilecie. Brak biletu i dokumentu może być podstawą do niewpuszczenia uczestnika na teren imprezy.

Odpowiedzialność za trwałe zapisanie otrzymanego biletu bezpośrednio po zakupie leży po stronie Uczestnika. W przypadku trudności z odnalezieniem biletu należy niezwłocznie, po uprzednim sprawdzeniu wszystkich podfolderów skrzynki mailowej (włącznie z folderem SPAM) zgłosić problem na adres registration@salsafestival.pl

 • Noszenie opaski festiwalowej podczas trwania całego festiwalu jest OBOWIĄZKOWE, nie należy jej zdejmować ani przekazywać innej osobie.
 • Jesteście Państwo upoważnieni do 1 opaski festiwalowej na całe wydarzenie, wydawanej przy rejestracji. Wymieniamy je tylko w przypadku, gdy nastąpi jej zniszczenie z przyczyn niezależnych od użytkownika. W takiej sytuacji należy przynieść zniszczona opaskę do biura festiwalowego i wymienić na nową. W innym przypadku konieczny będzie zakup nowego biletu.
 • Prosimy o zwrócenie uwagi w trakcie zakładania opaski w biurze festiwalowym, czy nie jest za ciasna albo szeroka, gdyż nie może to być powodem reklamacji opaski.
 • Passy na 16 EL SOL WARSAW SALSA FESTIVAL wygrane w konkursach lub otrzymane nieodpłatnie nie podlegają zwrotom, przepisaniu na inne wydarzenie lub edycję ani wymianie na gotówkę. Dopuszczalne jest rozszerzenie pakietu takiego passa na ogólnych warunkach sprzedaży. Jeśli zwycięzca konkursu posiada już pass na daną edycję, może przepisać pass konkursowy na inną osobę w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu. W innym przypadku przekazanie wygranego passa nie jest możliwe.
 • Passy sprzedawane w ramach PROMOCJI I OFERT SPECJALNYCH mogą podlegać osobnym zasadom zwrotów, odsprzedaży i wymiany, co określa każdorazowo regulamin promocji.
 • Anulowanie rezerwacji hotelowej dokonanej przez system rejestracji na stronie www.salsafestival.pl jest możliwe w ciągu 14-dni od wykupu, jednak nie później niż 10 listopada 2020. Chęć zwrotu należy zgłosić pod adres hotels@salsafestival.pl
 • Zwrot dokonany zostanie na rachunek, z którego była płatność, w ciągu 14 dni od daty jego zgłoszenia, w kwocie i walucie zgodnej z potwierdzeniem transakcji otrzymanym od Centrum Rozliczeniowego Dotpay po zakupie.
 • Zmianę nazwiska na rezerwacji należy zgłosić pod adres hotels@salsafestival.pl.
 • Rezerwacje dokonane bezpośrednio w hotelach, bez użycia formularza rejestracyjnego na stronie www.salsafestival.pl podlegają osobnym zasadom zwrotu i zmian określonym przez każdy hotel a ich realizacja wymaga kontaktu z hotelem.
 • Uprzejmie informujemy, że podczas wydarzenia będą robione zdjęcia i nagrywane materiały video, które mogą obejmować wizerunki poszczególnych osób w nim uczestniczących.
 • Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie imprezy. Zmiany mogą dotyczyć lokalizacji imprezy oraz grafiku zajęć oraz listy zaproszonych artystów.
 • Cieszymy się, że razem z nami tworzycie Państwo scenę taneczną w Polsce.
  Dziękujemy za zaufanie. Do zobaczenia na parkiecie!

  Anna Chagowska & EL SOL Warsaw Salsa Festival Team


Dane firmowe:

CHAGOWSKA PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPOŁKA
KOMANDYTOWA
UL.LUDWIKA RYDYGIERA 13/294
01-793 WARSZAWA, POLSKA
NIP: 5252621566