Zaznacz w kalendarzu 7-10.11.2019WYBIERZ I KUP SWÓJ BILET >>

Kup

UWAGA! Płatności bezgotówkowe przyjmujemy tylko do 3 listopada 2019 r. Po tym terminie możliwa jest tylko płatność gotówką, w biurze festiwalowym. Prosimy o niedokonywanie płatności innych niż gotówkowe po tym terminie, gdyż nie będziemy w stanie ich zweryfikować i wydać na tej podstawie passa.

SPRAWDŹ NASZE AKTUALNE OFERTY SPECJALNE! TUTAJ!

Aktualny cennik biletów dostępny jest tutaj
Aktualna oferta pokoi w Hotelu Sangate dostępna jest tutaj

KUP PASS >>

Przed przejściem do płatności on-line proszę się zapoznać z “Warunkami zakupu” (poniżej) oraz Regulaminem Imprezy . Kontynuacja procesu płatności on-line jest równoznaczna z zaakceptowaniem “Warunków zakupu” oraz “Regulaminu Imprezy”. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem “Centrum Rozliczeniowego Dotpay”.

Warunki Zakupu

ZWROT PASSÓW

ODSPRZEDAŻ PASSÓW

WYMIANA PASSÓW

E-BILETY i OPASKI FESTIWALOWE

PASSY GRATISOWE i OFERTY SPECJALNE

REZERWACJE HOTELOWE

 • Przy zakupie passa obowiązuje 14-dniowa polityka zwrotu. Po 14-stym dniu od daty zakupu nie przyjmujemy zwrotów passów niezależnie od przyczyny. Dotyczy to również wypadków losowych
 • Zwrot passów zakupionych po 23.10.2019 jest możliwy tylko do 3.11.2019. Odbiór opaski w biurze festiwalowym automatycznie blokuje możliwość zwrotu biletu.
 • Zwrot dokonany zostanie na rachunek kupującego w ciągu 14 dni od daty jego zgłoszenia, w kwocie i walucie zgodnej z potwierdzeniem transakcji otrzymanym od Centrum Rozliczeniowego Dotpay po zakupie.
 • Odsprzedaż passów i zmiana nazwiska przypisanego do passa może zostać dokonana tylko 1 raz. Odkupionego passa nie można odsprzedać kolejnej osobie. Po zmianie właściciela nie obowiązuje 14 dniowa polityka zwrotu.

 • Zmiana właściciela wymaga DOPŁATY 90% różnicy między ceną obowiązującą w dniu zakupu passa przez pierwotnego nabywcę, a ceną aktualną w dniu zgłoszenia zmiany nazwiska i dokonania zapłaty.

 • Pierwotny właściciel passa powiadamia o zmianie wysyłając mail do organizatora zawierający imię, nazwisko oraz adres e-mail nowego właściciela na adres registration@salsafestival.pl.

 • Odsprzedaż passów i zmiana nazwiska przypisanego do passa możliwa jest do 31 października 2019 r. Zmiany dokonane po tym terminie nie będą akceptowane. Organizator nie pośredniczy w poszukiwaniu nowego nabywcy passa. Uczestnicy rozliczają się między sobą.

 • Możliwa jest wymiana typu passa na inny na podobny lub szerszy pakiet festiwalowy za dopłatą w następujących opcjach:

 • ROZSZERZENIE pakietu festiwalowego, np. Salsa Pass na VIP Pass, itd.

 • – ZMIANA passa tematycznego, np. Salsa Pass na Cuban Pass, itd.

W tym celu należy zgłosić chęć wymiany passa do organizatora i dopłacić aktualną na dzień wymiany i dokonania dopłaty, różnicę w cenie między pierwotnym a nowym passem zgodnie z cennikiem, przelewem na wskazany rachunek bankowy organizatora. W przypadku zamiany na tańszy pass organizator nie zwraca różnicy w cenie.

• Po zmianie typu passa nie obowiązuje 14 – dniowa polityka zwrotu.
• Zmniejszenie pakietu festiwalowego/rodzaju passa traktujemy jako zwrot i obowiązuje przy tym 14-dniowa polityka zwrotu.

STARY PASS NOWY PASS TRYB ZMIANY
Party Pass Cuban Pass
Salsa Pass
Sensual Pass
VIP Pass
ROZSZERZENIE PAKIETU Wymiana za dopłatą
Cuban Pass
Salsa Pass
Sensual Pas
s
Cuban Pass
Salsa Pass
Sensual Pass
ZMIANA PAKIETU
Wymiana za dopłatą
VIP Pass ROZSZERZENIE PAKIETU Wymiana za dopłatą
Party Pass 14-dniowa polityka zwrotu
VIP Pass Cuban Pass
Salsa Pass
Sensual Pass
Party Pass
14-dniowa polityka zwrotu
 • Podstawą do wydania opaski i wstępu na wydarzenie jest IMIENNY EBILET przesłany jako załącznik do zakupionego biletu oraz DOKUMENT TOŻSAMOŚCI potwierdzający dane na bilecie Noszenie opaski festiwalowej podczas trwania całego festiwalu jest OBOWIĄZKOWE

Jesteście Państwo upoważnieni do 1 opaski festiwalowej na całe wydarzenie, wydawanej przy rejestracji. Wymieniamy je tylko w przypadku, gdy nastąpi jej zniszczenie z przyczyn niezależnych od użytkownika. W takiej sytuacji należy przynieść zniszczona opaskę do biura festiwalowego i wymienić na nową.

 • Prosimy o zwrócenie uwagi w trakcie zakładania opaski w biurze festiwalowym, czy nie jest za ciasna albo szeroka, gdyż nie może to być powodem reklamacji opaski.
 • Uprzejmie informujemy, że podczas wydarzenia będą robione zdjęcia i nagrywane materiały video. Decyzja o udziale w wydarzeniu oznacza zgodę na publikację wizerunku.
 • Passy na XV EL SOL WARSAW SALSA FESTIVAL wygrane w konkursach lub otrzymane nieodpłatnie nie podlegają zwrotom, przepisaniu na inne wydarzenie lub edycję ani wymianie na gotówkę. Dopuszczalne jest rozszerzenie pakietu takiego passa na ogólnych warunkach sprzedaży. Jeśli zwycięzca konkursu posiada już pass na daną edycję, może przepisać pass konkursowy na inną osobę w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu. W innym przypadku przekazanie wygranego passa nie jest możliwe.
 • Passy sprzedawane w ramach PROMOCJI I OFERT SPECJALNYCH mogą podlegać osobnym zasadom zwrotów, odsprzedaży i wymiany, co określa każdorazowo regulamin promocji..
 • Anulowanie rezerwacji hotelowej dokonanej przez system rejestracji na stronie www.salsafestival.pl jest możliwe w ciągu 14-dni od wykupu, jednak nie później niż 3 listopada 2019. Chęć zwrotu należy zgłosić pod adres hotels@salsafestival.pl
 • Zwrot dokonany zostanie na rachunek, z którego była płatność, w ciągu 14 dni od daty jego zgłoszenia, w kwocie i walucie zgodnej z potwierdzeniem transakcji otrzymanym od Centrum Rozliczeniowego Dotpay po zakupie.
 • Zmianę nazwiska na rezerwacji należy zgłosić pod adres hotels@salsafestival.pl najpóźniej 3 listopada 2019.
 • Rezerwacje dokonane bezpośrednio w hotelach, bez użycia formularza rejestracyjnego na stronie www.salsafestival.pl podlegają osobnym zasadom zwrotu i zmian określonym przez każdy hotel a ich realizacja wymaga kontaktu z hotelem.

Dane firmowe:

CHAGOWSKA PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPOŁKA
KOMANDYTOWA
UL.LUDWIKA RYDYGIERA 13/294
01-793 WARSZAWA, POLSKA
NIP: 5252621566